Εικόνα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου
Print Friendly, PDF & Email

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε (Επικαιροποιημένο!!! 08/03/2022) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022.

Δείτε τα σχετικά επισυναπτόμενα.

Παρατηρήσεις

Η αλλαγή  08/03/2022 (Ορθή Επανάληψη) αφορά ΜΟΝΟ το Δ Εξάμηνο. Το  νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για το Δ Εξάμηνο  θα ισχύσει από Τρίτη 08/03/2022.

Η αλλαγή  04/03/2022 αφορά ΜΟΝΟ το Δ Εξάμηνο. Το  νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για το Δ Εξάμηνο  θα ισχύσει από Τρίτη 08/03/2022.

Παρακαλούνται οι φοιτητές για την συνεχή παρακολούθηση των ανακοινώσεων της ιστοσελίδας του Τμήματος, καθώς και των ανακοινώσεων από τους διδάσκοντες.