Εικόνα Προσωπικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 5/26-01-2021 (ακαδ. Έτους 2020-21) συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 3/10-11-2020 (ακαδ. Έτους 2020-21) συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή για το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών , με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ».

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει  την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ»,  ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1445/17-9-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2020) ΑΔΑ: ΨΛΗΚ469Β7Θ-ΓΥΤ                                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18022 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις …

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής που αφορά την εκλογή μέλους ΔΕΠ του τμήματος

Πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, που αφορά την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΩΡΓΙΑ – ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» (ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ15140), για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομίας» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (συν. 4/18-11-2019) προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία και με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομίας». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία-Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (συν. 3/24-10-2019) προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία και με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργία – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του…

Περισσότερα