Εικόνα Προσωπικό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 38/29-3-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/04.11.2021 απόφασης…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Ανακοίνωση για την επιλογή υποψηφίων Διδασκόντων 407/80 Εαρινού Εξαμήνου 2021-22 του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Σας γνωρίζουμε ότι οι επιλογές διδασκόντων  του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για τα μαθήματα: 1.Γενική Ανθοκομία 2.Αμπελουργία σύμφωνα με τις διατάξεις 407/80 έχουν πραγματοποιηθεί. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ειδοποιηθεί, δεν έχουν επιλεγεί. Οι Υποψήφιοι που θέλουν να ενημερωθούν για την προσωπική τους αξιολόγηση, τον αριθμό των συνυποψήφιων τους και την σχετική τους θέση…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 34/28-01-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/04.11.2021 απόφασης…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Ανακοίνωση για την επιλογή υποψηφίων Διδασκόντων 407/80 Εαρινού Εξαμήνου 2021-22 του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Σας γνωρίζουμε ότι οι επιλογές διδασκόντων  του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής για τα μαθήματα:  ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  σύμφωνα με τις διατάξεις 407/80 έχουν πραγματοποιηθεί. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ειδοποιηθεί, δεν έχουν επιλεγεί. Οι Υποψήφιοι που θέλουν να…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 32/07-12-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/04.11.2021 απόφασης…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 5/26-01-2021 (ακαδ. Έτους 2020-21) συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με το Π.Δ/μα 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 3/10-11-2020 (ακαδ. Έτους 2020-21) συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/138717/Z2/13-10-2020 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της…

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή για το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών , με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ».

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει  την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ»,  ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1445/17-9-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2020) ΑΔΑ: ΨΛΗΚ469Β7Θ-ΓΥΤ                                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18022 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις …

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής που αφορά την εκλογή μέλους ΔΕΠ του τμήματος

Πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, που αφορά την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «ΓΕΩΡΓΙΑ – ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» (ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ15140), για τον ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Περισσότερα
Εικόνα Προσωπικό

Προκήρυξη θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομίας» του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (συν. 4/18-11-2019) προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία και με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομίας». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή…

Περισσότερα