Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του προγράμματος μαθημάτων τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής:


1ο Εξάμηνο2ο Εξάμηνο3ο Εξάμηνο4ο Εξάμηνο5ο Εξάμηνο6ο Εξάμηνο7ο ΕξάμηνοΜαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 7ου Εξαμήνου8ο ΕξάμηνοΜαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 8ου Εξαμήνου9ο Εξάμηνο


 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Μαθήματα Ελεύθερης  Επιλογής  9ου Εξαμήνου


 • Τοπογραφία – Τηλεπισκόπιση
 • Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία
 • Βιοποικιλότητα και Αγροτικά Οικοσυστήματα
 • Μελισσοκομία
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Ιολογία Φυτών
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Πρακτική Άσκηση

10ο Εξάμηνο


 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙV

Μαθήματα Ελεύθερης  Επιλογής 10ου Εξαμήνου


 • Πιστοποίηση Συστημάτων Γεωργικής Παραγωγής
 • Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Γεωργικά Μηχανήματα
 • Διαχείριση Γεωργικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων
 • Οινολογία
 • Αγροτική Πολιτική
 • Ζιζανιολογία
 • Πρακτική Άσκηση