Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής:


1ο Εξάμηνο2ο Εξάμηνο3ο Εξάμηνο4ο Εξάμηνο5ο Εξάμηνο


 • Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
 • Βελτίωση Φυτών
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Γενική Δενδροκομία
 • Αμπελουργία
 • Αρδεύσεις – Στραγγίσεις

6ο Εξάμηνο


 • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Θρέψη Φυτών
 • Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
 • Ειδική Φυτοπροστασία Ι
 • Ειδική Γεωργία Ι
 • Ελαιοκομία
 • Διαχείριση Ενέργειας στη Γεωργία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια

7ο Εξάμηνο


 • Ειδική Φυτοπροστασία ΙΙ
 • Βιολογική – Αειφορική Γεωργία
 • Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 7ου Εξαμήνου


 • Ρύπανση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος
 • Ειδική Γεωργία ΙΙ
 • Εσπεριδοειδή – Υποτροπικά Φυτά
 • Υπαίθρια Λαχανικά
 • Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

8ο Εξάμηνο


 • Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί
 • Υδροπονία – Αεροπονία
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 8ου Εξαμήνου


 • Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα
 • Διασφάλισης ποιότητας
 • Ειδική Ανθοκομία
 • Μοριακή Διαγνωστική
 • Γεωργία Ακριβείας

9ο Εξάμηνο


 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Μαθήματα Ελεύθερης  Επιλογής  9ου Εξαμήνου


 • Τοπογραφία – Τηλεπισκόπιση
 • Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία
 • Βιοποικιλότητα και Αγροτικά Οικοσυστήματα
 • Μελισσοκομία
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Ιολογία Φυτών
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Πρακτική Άσκηση

10ο Εξάμηνο


 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙV

Μαθήματα Ελεύθερης  Επιλογής 10ου Εξαμήνου


 • Πιστοποίηση Συστημάτων Γεωργικής Παραγωγής
 • Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Γεωργικά Μηχανήματα
 • Διαχείριση Γεωργικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων
 • Οινολογία
 • Αγροτική Πολιτική
 • Ζιζανιολογία
 • Πρακτική Άσκηση