ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στόχος του Π.Π.Σ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένη ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής. Οι φοιτητές του τμήματος έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες για: (α) Την αναγνώριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται στα φυτά, στα αγροτικά προϊόντα και στον άνθρωπο από έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, μύκητες, βακτήρια και ιούς, (β) τη γνώση σχετικά με τη χημεία και τοξικολογία αλλά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων αλλά και την δράση τους σε οργανισμούς μη στόχους, (γ) την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, (δ) τη καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας,απόκτηση δεξιοτήτων στη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των φυτών, τη Γενετική και τη Βελτίωση των φυτών, τις τεχνικές της καλλιέργειας, τη βιολογία και αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γεωργική οικολογία και τη μελέτη των γεωργικών οικοσυστημάτων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν, σε Υπουργεία, σε διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς (όπως Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Ο.Τ.Α , Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων κ.ά.,), στον Ιδιωτικό Τομέα (όπως Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής, Ιδιωτικά γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών, ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, μελετητικών γραφείων, γεωργικών επιχειρήσεων,καταστημάτων κ.ά.) και σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών.