Εικόνα Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα συμπληρωματικής Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα συμπληρωματικής  Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22  του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το πρόγραμμα συμπληρωματικής εξεταστικής αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές που δεν συμμετείχαν στην εξέταση κάποιου μαθήματος είτε λόγω νόσησης από COVID, είτε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά την πρώτη εβδομάδα. Για όσους δεν συμμετείχαν στην εξεταστική λόγω νόσησης covid αυτό θα πρέπει…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων για φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι: Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σύμφωνα με…

Περισσότερα
Εικόνα Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-2021

Αναρτήθηκε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020-2021 του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως & σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Γραμματεία Συγκλήτου

Απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων της περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 180/29.12.2020 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, την τρέχουσα υγειονομική κρίση, τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας Covid-19, καθώς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο χειμερινού…

Περισσότερα