Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα
Print Friendly, PDF & Email

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31/3η α.ε. 21-22/21.10.21 απόφαση της Π.Σ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  τα παρακάτω μαθήματα δεν θα διδαχθούν το Χειμερινό Εξάμηνο και θα μεταφερθούν στο Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ.έτους 2021-22:

CRS_303 Εντομολογία

CRS_503 Γενική Δενδροκομία

CRS_504 Αμπελουργία

Όσοι φοιτητές που έχουν επιλέξει τα παραπάνω μαθήματα να μην προβούν στην παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων.