Εικόνα Φοιτητές
Print Friendly, PDF & Email

Οι ενδιαφερόμενοι για το θεσμό Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος ενδιαφέροντός τους ή ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://www.upatras.gr/el/node/6357 από 17-2-2020 έως 20-3-2020 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 .