Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα μας, ένα νεοσύστατο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά σε ένα πλήρως οργανωμένο Ακαδημαϊκό Campus και αγρόκτημα έκτασης 800 στρεμμάτων, στην έδρα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Σπουδών εναρμονισμένο με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Γεωπονικής Επιστήμης και στοχεύοντας στη Γεωργία του μέλλοντος, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής, στην πρωτογενή φυτική παραγωγή, στην αειφορική διαχείριση και στη Βιολογική Γεωργία. Στόχος μας είναι η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών μας, σε ένα ευρύτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής με την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών. Θα επιδιώξουμε ένα άριστο κλίμα συνεργασίας, ακαδημαϊκής ανάπτυξης και υποστήριξης μεταξύ του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών μας, παραμένοντας δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Οι μελλοντικοί Επιστήμονες Γεωπόνοι που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα μας, θα έχουν όλα τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη πορεία και καριέρα κάτω από τις ιδιαίτερα αυξημένες παγκόσμιες διατροφικές ανάγκες που προβλέπονται για τις επόμενες δεκαετίες.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος μπορείτε να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα για το Πρόγραμμα Σπουδών, για το περιεχόμενο των μαθημάτων, για τη σύνθεση, τη δομή, τη λειτουργία, και το συντονισμό του Τμήματος, αλλά και για σημαντικά φοιτητικά θέματα όπως η στέγαση, η σίτιση, η υγειονομική περίθαλψη και άλλες πληροφορίες.

Ξεκινώντας μαζί το πιο ενδιαφέρον ταξίδι στον κόσμο της Επιστήμης και της Έρευνας!

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Καπότης