Γεώργιος Καπότης , Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

Τηλέφωνο: (+30) 26310 58211

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές:  Τετάρτη 11:00 – 12:00 & Πέμπτη 14:00-15.00

Επιστημονική κατάρτιση

  • Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1979).
  • Master of Science, Πανεπιστήμιο του Guelph – Καναδάς (1982).
  • Διδάκτορας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002).

Ερευνητική δραστηριότητα: Βελτίωση εγχώριων ποικιλιών λαχανικών-παραγωγή υβριδίων,Θρέψη Φυτών, Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί-Τυποποίηση Λαχανικών, Υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών, Διαχείριση της αζωτούχου λίπανσης των καλλιεργούμενων φυτών, Έλεγχος των υπολειμμάτων νιτρικών ιόντων και βαρέων μετάλλων στα φυλλώδη λαχανικά, στο νερό και στο έδαφος του νομού Αιτωλοακαρνανίας.


Βλασούλα Μπεκιάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

Βιογραφικό Σημείωμα: V_Bekiari_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58436

Email:

Η Βλασούλα Μπεκιάρη, είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με διδακτορική διατριβή από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη νανοδομημένων οργανικών και ανόργανων πολυμερών και της χρησιμοποίησής τους για τον χαρακτηρισμό και τον καθαρισμό του ύδατος, καθώς και στη μελέτη ρύπων (οργανικό φορτίο, θρεπτικά άλατα, ιόντα μετάλλων) σε υδατικά συστήματα με φασματοφωτομετρικές και χρωματογραφικές τεχνικές (φασματοφωτομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, φασματοφωτομετρία εκπομπής, ιοντική χρωματογραφία).