Εικόνα Μπεκιάρη Βλασούλα

Βλασούλα Μπεκιάρη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χημείας Υδάτινου Περιβάλλοντος

Email:
Τηλ: 26310 58240

Περισσότερα
Εικόνα Καλορίζου Ελένη

Ελένη Καλορίζου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Δενδροκομίας

Email:
Τηλ: 26310 58232

Περισσότερα
Παναγιώτης Κανάτας

Παναγιώτης Κανάτας

Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργίας-Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Email:
Τηλ: 26310 58265

Περισσότερα

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Εικόνα Καπότης Γεώργιος

Καπότης Γεώργιος

Email:
Τηλ: 26310 58211