Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020 – 2021

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 172/29.07.2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011, του άρθρου 37 του Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011 και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν. 4485/2017 ως ακολούθως:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

 • Έναρξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 28/08/2020
 • Λήξη Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 25/09/2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 05/10/2020
 • Λήξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 15/01/2021

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 25/01/2021
 • Λήξη Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 12/02/2021

ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021


Έναρξη και Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 22/02/2021
 • Λήξη Μαθημάτων Θερινού Εξαμήνου 04/06/2021

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου

 • Έναρξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 14/06/2021
 • Λήξη Εξετάσεων Θερινού Εξαμήνου 02/07/2021

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 • Εθνική Εορτή: 28 Οκτωβρίου
 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου
 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών