Το  Διοικητικό Προσωπικό  Γραμματείας τμήματος :


Συμεών Κανδηλιώτης, Προϊστάμενος Γραμματείας
Τηλέφωνο: +30 26310 58346
Email:


Αθανάσιος Μπαλτάς, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: +30 26310 58343

Email: