Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα
Print Friendly, PDF & Email

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 57/25.11.2020 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε ομόφωνα  την Τρίτη 30/11/2021 ημέρα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα, Πολιούχου των Πατρών και Προστάτη του Πανεπιστημίου ότι , δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές και φροντιστηριακές ασκήσεις.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος