Εικόνα Ανακοίνωση Γραμματείας
Print Friendly, PDF & Email
  • Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 37/25.06.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  Πανεπιστημίου Πατρών η Γραμματεία του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα παραμείνει κλειστή από 09/08/2021 έως 20/08/2021.

Ολόκληρη την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου μπορείτε να τη δείτε εδώ.