Εικόνα Λογότυπο Διδάσκοντες Ανακοινώσεις
Print Friendly, PDF & Email

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα  Δ’ Εξαμήνου Γενική Γεωργία (CRS_405) να κάνουν εγγραφή στο μάθηματα που έχει δημιουργηθεί στο eclass

ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και τις σημειώσεις του μαθήματος.

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021