Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση
Print Friendly, PDF & Email

Η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου  2020-2021 θα γίνει ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ και  η ενημέρωση για τα μαθήματα που διδάσκονται θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της Πλατφόρμας eClass.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής να εγγραφούν στα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί από τους  διδάσκοντες του τμήματος στην Πλατφόρμα eClass του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 ,  προκειμένου να λαμβάνουν τα  ενημερωτικά μηνύματα και τις ανακοινώσεις από τα μαθήματα αυτά.

Σε περίπτωση που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη από τους  διδάσκοντες μαθήματα στην Πλατφόρμα eClass αυτό θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να ενημερώνονται από τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τα μαθήματα ξεκινούν 1/3/2021  λόγω της διαδικασίας πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, εκτός των μαθημάτων που διδάσκονται από μόνιμο προσωπικό και για τα οποία έχουν αναρτηθεί σχετικές ανακοινώσεις για έναρξη μαθημάτων από 22/2/2021.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Υπενθυμίζεται ότι  ΟΛΟΙ οι φοιτητές του τμήματος  θα πρέπει να κάνουν Ανανέωση Εγγραφής (έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση) για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού  από τη Γραμματεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Οι φοιτητές του τμήματος θα πρέπει να εγγραφούν ΜΟΝΟ στα μαθήματα του eClass που επρόκειτο να παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο και θα δηλώσουν την περίοδο Δηλώσεων Μαθημάτων στη δήλωση μαθημάτων τους. Για το διάστημα υποβολής δηλώσεων μαθημάτων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.


Από τη Γραμματεία