Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση
Print Friendly, PDF & Email

Οι πρωτοετείς φοιτητές Ακαδ. Έτους 2020-2021, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα ΠΡΕΠΕΙ να εισέρχονται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών (http://eggrafes.upatras.gr), για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

Το εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα είναι διαθέσιμα εδώ , από Παρασκευή 09.10.2020 έως και Παρασκευή 16.10.2020.

Για τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφή σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-997737, 2610-962632, 2610-962633 2610-962635 και 2610-962636, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09.10.2020 έως και 16.10.2020.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή(pdf) στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών (http://eggrafes.upatras.gr), είναι:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ(μπορεί να αναζητηθεί άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.amka.gr/AMKAGR )
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Επισημαίνεται ότι ενδεχομένως προβλέπεται να ζητηθούν επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται ΜΟΝΟ εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.


Διαδικασία Ελέγχου – Ολοκλήρωση Εγγραφής

Εν συνεχεία οι Γραμματείες θα προχωρήσουν, το συντομότερο δυνατό, στην επαλήθευση των στοιχείων των φοιτητών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου (Αστυνομική Ταυτότητά και στο σχετικό έντυπο όπου αναγράφεται ο ΑΜΚΑ) , σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που υπάρχουν στην ηλεκτρονική λίστα εγγεγραμμένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ζητώντας, εφόσον απαιτείται, από τους φοιτητές κάποια επιπλέον στοιχεία).

Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης και διόρθωσης (όπου απαιτείται) των προσωπικών στοιχείων των φοιτητών, οι Γραμματείες οριστικοποιούν την αίτηση και εγκρίνουν-ολοκληρώνουν την εγγραφή τους.

H αποστολή των πιστοποιητικών εγγραφής και των Στοιχείων Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, για την αποφυγή της δια ζώσης συνεργασίας των φοιτητών με τις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής τους.


Παραλαβή Στοιχείων Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) Πανεπιστημίου

Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) Πανεπιστημίου των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες θα σταλούν από το Τμήμα Δικτύων, στην Προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) που έχουν δηλώσει οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών (http://eggrafes.upatras.gr).

Η αποστολή των στοιχείων Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) Πανεπιστημίου στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη και θα γίνει μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους από την Γραμματεία του Τμήματός τους.


Παραλαβή Πιστοποιητικών Εγγραφής

Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία, τα πιστοποιητικά εγγραφής μετά την παρέλευση ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ από την οριστικοποίηση της εγγραφής.

Τα πιστοποιητικά θα σταλούν στην προσωπικό Ακαδημαϊκό Email που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το προσωπικό Ακαδημαϊκό Email θα αναγράφεται στα στοιχεία Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) που θα παραλάβει ο φοιτητής από το Τμήμα Δικτύων.

Η πρόσβαση στο Ακαδημαϊκό email είναι εφικτή από το σύνδεσμο http://mail.upnet.gr χρησιμοποιώντας τα στοιχεία Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) που έχετε παραλάβει από το Τμήμα Δικτύων.

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής, η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, θα γίνεται εφεξής ΜΟΝΟ μέσω του Ακαδημαϊκού e-mail που σας έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών.