Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα
Print Friendly, PDF & Email

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν πράξει ακόμη να εγγραφούν στα μαθήματα 2ου Εξαμήνου του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής που έχουν δημιουργηθεί στην Πλατφόρμα eClass του Πανεπιστημίου, προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις και οδηγίες από τους διδάσκοντες των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχθούν αυτό το διάστημα,  με την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σύμφωνα με την Ανακοίνωση Πανεπιστημίου Πατρών για εξ αποστάσεως μαθήματα.

Εκ της Γραμματείας